Seneste generalforsamling

Generalforsamling afholdt 22.02.2023

Hvis du ønsker referatet udleveret er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Referat er tilsendt nuværende medlemmer den  27.02.2023