Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling 9/2 2019 kl 18 i Huset, Blegen, Nakskov

17. december 2018, 06.47

Hermed indkaldelse til generalforsamling d. 9/2 2019 kl 18 i Huset, Blegen, Nakskov

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.

Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Formand, Christian Petersen, er ikke på valg. (vælges for en 2-årig periode, lige år) 
Kasserer, Helle Nielsen, ønsker ikke genvalg. (vælges for en 2-årig periode, ulige år) 
Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg (vælges for en 1-årig periode)
Oversigt over bestyrelse kan findes på klubbens hjemmeside. 

I øvrigt henvises der til klubbens vedtægter på hjemmesiden: http://www.vestlolland-triatlo...

Informationer om mad, dagsorden, tilmelding osv tilgår i nærmeste fremtid. 
Vi håber på stor opbakning denne dag og arrangerer mad og drikkelse til meget rimelige priser. 
Efter mad og veloverstået generalforsamling vil der være mulighed for socialt samvær, så længe kræfterne rækker :) 

Evt. spørgsmål kan rettes til formand, Christian Petersen, på tlf 51891868.